Atık Yönetimi Yönetmeliği Hakkında Merak Edilenler

Atık yönetimi yönetmeliğinde; atıkların depolanma aşaması, geri dönüşüme uygun hale getirilmesi, çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde atık yönetiminin sağlanması yer almaktadır. Atıkların israf konusu olmaması ve geri dönüşüme uygun olması sağlanmalıdır.

Atık yönetimi yönetmeliği hakkında merak edilenler söz konusu olduğunda yönetmelik detaylı bir şekilde incelenebilecek bir kılavuz niteliğindedir. Atık oluşumunda önemli noktalardan biri aşırı atık oluşumunu engellemektir. Bu doğrultuda yönetmelikte yer alan kurallar çerçevesinde atık oluşumu sağlanmalıdır.

Atık yönetimi yönetmeliği hakkında merak edilenler arasında denetim de mevcuttur. Denetimin yönetmeliğe uygun yapılıp yapılmaması kontrol edilmelidir. Atık yönetimi alanında yapılan çalışmalar sayesinde çevreye duyarlı bir toplum olma süreci oluşmaktadır. Gerek insan gerekse çevre sağlığı için atık yönetimine dikkat etmek ve geri dönüşüm sirkülasyonuna destek vermek oldukça önemlidir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği Kapsamı

Atık yönetimi yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yönetmelik hazırlanırken kapsamı da detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu doğrultuda atık yönetimi yönetmeliği kapsamı içerisinde; hayvansal atıklar, radyoaktif atıklar, biyogaz atıklar, yanıcı ve patlayıcı atıklar, atmosfere dayalı gaz emisyonları ve tıbbi atıklar yer almaktadır.

Atık yönetimi yönetmeliği hakkında merak edilenler yönetmelik aracılığıyla cevap bulmaktadır. Yönetmelik ayrıca atıklarla ilgili kavram karmaşasını yok etmek adına ayrıntılı bir şekilde kavramların tanımlanmasını sağlamıştır. Kalite gözardı edilmeden yönetmeliğe uygun olarak atık yönetimi sağlanmalıdır.