Geri Dönüşüm ile İlgili Sivil Toplum Örgütleri

GERİ DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

Geri dönüşüm noktasında ilk büyük değişiklik sanayileşmenin ilerlemesiyle gerçekleşti. Farklı bir atık bileşimine ek olarak, özellikle üretilen kütle de hızla artmıştır. Sonuç olarak bugün ham madde ihtiyacı ve sağlıklı çevre gereksinimi geri dönüşümü mecbur kılmaktadır.

Bu mecburiyet de geri dönüşüm ile ilgili sivil toplum örgütleri ve derneklerini doğurmuştur. 1970’lerin ve sivil toplum hareketi çöpü kirliliğin önemli bir nedeni olarak kabul etti. Sonuç olarak yeni teknolojiler ve atıkların işlenmesi fikri iyice yaygınlaşmaya başladı.

Bu gelişmeye dayanarak, atıkların önemli bir ekonomik varlık haline gelmesi için teknolojiler sürekli olarak geliştirildi. Bu bağlamda, ikincil hammadde terimi de ortaya çıkmıştır.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN AVANTAJLARI

Günlük yaşamda geri dönüşüm nasıl ilerlemektedir ve geri dönüşümün avantajları nelerdir? Herkes çevre korumasına katkıda bulunabilir! Geri dönüşüm olanakları günlük yaşamda oldukça fazladır zira toplum ile beraber firmalar ve devlet bu noktada geri dönüşüme titizlikle yaklaşmakta ve seçenekleri artırmaktadır.

Kâğıt, plastik, organik atıkları ve camı belirtilen kutulara veya kaplara atın ve geri dönüştürülebilmelerini sağlayın.Alışveriş yaparken, plastikle paketlenmemiş veya basit ambalajı olan ürünleri bilinçli olarak seçin. Tüm bu davranışlar sayesinde geri dönüşüm hizmetine her birey kendi başına bir katkı da bulunmuş olacaktır. Bu sayede tükenen ham madde sorununa çözüm bulmuş ve atıklardan arındırılmış temiz bir dünyayı kendimize sunmuş olacağız.