Geri Dönüşüm ile İlgili Sivil Toplum Örgütleri

GERİ DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

Geri dönüşüm noktasında ilk büyük değişiklik sanayileşmenin ilerlemesiyle gerçekleşti. Farklı bir atık bileşimine ek olarak, özellikle üretilen kütle de hızla artmıştır. Sonuç olarak bugün ham madde ihtiyacı ve sağlıklı çevre gereksinimi geri dönüşümü mecbur kılmaktadır.

Bu mecburiyet de geri dönüşüm ile ilgili sivil toplum örgütleri ve derneklerini doğurmuştur. 1970’lerin ve sivil toplum hareketi çöpü kirliliğin önemli bir nedeni olarak kabul etti. Sonuç olarak yeni teknolojiler ve atıkların işlenmesi fikri iyice yaygınlaşmaya başladı.

Bu gelişmeye dayanarak, atıkların önemli bir ekonomik varlık haline gelmesi için teknolojiler sürekli olarak geliştirildi. Bu bağlamda, ikincil hammadde terimi de ortaya çıkmıştır.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN AVANTAJLARI

Günlük yaşamda geri dönüşüm nasıl ilerlemektedir ve geri dönüşümün avantajları nelerdir? Herkes çevre korumasına katkıda bulunabilir! Geri dönüşüm olanakları günlük yaşamda oldukça fazladır zira toplum ile beraber firmalar ve devlet bu noktada geri dönüşüme titizlikle yaklaşmakta ve seçenekleri artırmaktadır.

Kâğıt, plastik, organik atıkları ve camı belirtilen kutulara veya kaplara atın ve geri dönüştürülebilmelerini sağlayın.Alışveriş yaparken, plastikle paketlenmemiş veya basit ambalajı olan ürünleri bilinçli olarak seçin. Tüm bu davranışlar sayesinde geri dönüşüm hizmetine her birey kendi başına bir katkı da bulunmuş olacaktır. Bu sayede tükenen ham madde sorununa çözüm bulmuş ve atıklardan arındırılmış temiz bir dünyayı kendimize sunmuş olacağız.

Gebze Geri Dönüşüm

Gebze Geri Dönüşüm, Gebze Hurda, Atık Geri Dönüşüm Hizmetleri

Eviniz, İşyeriniz, Apartmanınız, Siteniz, Okul, Hastane, Tüm Eğitim Yapıları, Üniversiteler, Yurt, Sağlık Yapıları, Poliklinikler, Sağlık Ocakları, Kurslar, Bakımevleri, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Tarihi Eser Binaları, Her Çeşit Amaç ile kullanılan binalar ile Özel Yapıların Tüm Bakanlıklarda İl, İlçe Müdürlüklerinde, Tüm Belediyelerde, Tüm Resmi Kurumlarda mevcut atıklarınızı alırız. Geri dönüşüm olarak tehlikesiz atıklarınız bulundukları yerden lisanslı araçlarımızla alınıp, deneyimli personelimizle Ulusal Atık Taşıma Formu doldurulması suretiyle toplanarak, Bakanlığın denetimindeki lisansımız çerçevesinde temizlenerek tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Firmamız BAKANLIK YETKİLİ KURULUŞU “Gebze Geri Dönüşüm” UZMAN KADROSU ile SİZE hizmet vermektedir.

Dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Ormanlar, su, petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu, cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir.Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine sevk edilmesi sonucu, geri dönüştürülmüş malzemeler çeşitli ürünlerin üretim aşamasında ikincil ham madde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak, doğaya katkı sağlanmış olmaktadır.Örneğin; 1 ton kâğıdın geri dönüşüme katılması sonucu 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu ise petrolden tasarruf sağlanabilmektedir. Dönüşen her ton cam için, 100 litre petrol tasarrufu sağlanır.