Alüminyum Nasıl Geri Dönüştürülür Kısaca?

Alüminyum Nasıl Geri Dönüştürülür Kısaca?

Alüminyum geri dönüşüm alanında oldukça önemli maddelerden bir tanesidir. İçecek kutuları, tek defa kullanılan kaplar, alüminyum folyolar ve daha pek çok alüminyum oldukça sık kullanılır. Yeryüzünde çok fazla bulunması ve işlevsel açıdan oldukça yeterli olması bunun en büyük nedenlerinden biridir. Peki alüminyum nasıl geri dönüştürülür kısaca belirtmek gerekirse bu süreç birkaç basamaktan oluşur. İlk basamak atık kutularından alüminyum malzemenin toplanmasıdır.

Yabancı Maddelerden Arınma

Atık kutularından toplanan alüminyumunun yabancı maddelerden arınması gerekir. Aslında bu işlem geri dönüşüme konu olan her türlü malzeme için yapılır. Çünkü malzeme üzerinde bulunan yabancı diğer maddeler ve atıklar geri dönüşümün daha maliyetli ve uzun bir süreçte gerçekleşmesine neden olurlar. Burada sorumluluğun en büyüğü alüminyumu geri dönüşüm kutusuna atan vatandaştadır. Vatandaşlar alüminyumları ne kadar tek halde geri dönüşüme atarlarsa süreç o kadar kolay olur. Alüminyum nasıl geri dönüştürülür kısaca onu belirtelim.

Alüminyumun Ufak Parçalara Ayrılması

Atık kutularından elde edilen alüminyum atık tesisine iyice ezilip büzüştürülerek getirilir. Bu sayede alüminyumun çok fazla yer kaplamasının önüne geçilir. Sonrasında doğrama işlemi yapılarak alüminyumlar ufacık hale getirilir. Bu sayede daha rahat eritilir ve kalıplamaya daha rahat geçilebilir.

Ufak parçalar haline getirilen alüminyum ocaklarda erime işleminden geçer. Erime işlemiyle sıvı hale gelen alüminyum üretilecek olan şey neyse mesela kutu, şişe ve benzerleri şeklinde onun kalıbına dökülür.  Soğutulan alüminyumlar tekrar piyasaya gönderilecek şekilde hazırlanırlar. Alüminyum nasıl geri dönüştürülür kısaca bu şekildedir.